EasyMedia
EasyMedia Logo

OMG Metrics

dział badawczy, który swoimi projektami wspiera pracę media plannerów zarówno w zakresie optymalizacji strategii mediowych, jak i szeroko pojętego konsultingu komunikacyjnego. Badania OMG Metrics koncentrują się na znajdowaniu najlepszego kontekstu dotarcia z reklamą, określaniu mocy perswazyjnej kanałów komunikacji i ocenianiu skuteczności kampanii reklamowych. Głównym przedmiotem działalności OMG Metrics jest realizacja ciągłego monitoringu świadomości marek i reklam oraz analiza zgromadzonych danych w kontekście oceny efektów aktywności mediowej.