EasyMedia
EasyMedia Logo

O GRUPIE

Dom mediowy EASYMEDIA należy obok PHD do struktury domów mediowych działających w ramach grupy negocjacyjnej OMD.