EasyMedia
EasyMedia Logo

PRODUKTY BADAWCZE

MODELE EKONOMETRYCZNENARZĘDZIA LOKALNEPRODUKTY BADAWCZE
OmniscopeOmniscope: Wielotematyczne badanie omnibusowe typu CAWI

NetscopeNetscope: Pomiar efektów kampanii z użyciem retargetowania

BrandscopeBrandscope: Ocena efektów kampanii wizerunkowych

AntennaAntenna: Monitoring treści w Internecie

CopyscopeCopyscope: Badanie kreacji reklamowych (copy test)

BrandTrackingBrand Tracking: Ciągłe badanie świadomości marki i reklamy

MarketscopeMarketscope: Badanie zwyczajów zakupowych konsumentów