EasyMedia
EasyMedia Logo

OMD Response

Model planowania kampanii responsowych mających na celu generowanie interakcji z odbiorcą (infolinia, kupon) oraz pomiaru efektywności użytych kanałów komunikacji.