EasyMedia
EasyMedia Logo

OMD DataReporter

Spójny system raportowania działań mediowych konkurencji, służący do przygotowania regularnych raportów i analiz ad-hoc.