EasyMedia
EasyMedia Logo

OMD Curve

Program do modelowania „energii marki” i określania optymalnej efektywnej częstotliwości na bazie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań strategii komunikacji.