EasyMedia
EasyMedia Logo

TV Warrior

TV Warrior to autorskie narzędzie OMD służące do optymalizacji i planowania kampanii TV. Wspiera planowanie i zakup w poszczególnych etapach realizacji kampanii:
- Moduł predykcji oglądalności – umożliwia centralne i zautomatyzowane przewidywanie oglądalności przyszłych bloków reklamowych dla 9 stacji TV, ok. 15 tys. bloków, ok. 120 różnych grup celowych.
- Moduł optymalizacji – wybiera optymalne breaki ze wszystkich stacji jednocześnie zamiast predefiniować udziały poszczególnych stacji. Udziały stacji są konsekwencją optymalizacji nie odwrotnie.
- Moduł zakupu – proces zarządzania kampanią: generowania, wysyłki, wprowadzania i aktualizacji zleceń jest zautomatyzowany. Pozwala to planerom OMD na realizowanie zamówień przed konkurencją, szczególnie ważną przy zakupie z cennika.
- Moduł raportowania/kontroli – Integruje dane pochodzące z różnych źródeł (prebuy, badania mediów, dane finansowe, predykcje oglądalności) i automatycznie generuje raporty. Umożliwia to błyskawiczną reakcję na nieprzewidziane okoliczności i korekty planów oraz pełną kontrolę kampanii.