EasyMedia
EasyMedia Logo

Outdoor Media Integrator

Outdoor Media Integrator to aplikacja będąca innowacyjnym i unikatowym narzędziem do selekcji nośników i optymalizacji kampanii outdoorowych. Outdoor Media Integrator  to jedyne na rynku narzędzie służące do:

  • optymalnego rozplanowania kampanii w obrębie danej aglomeracji, z możliwością efektywnej topograficznej selekcji ofert różnych typów nośników
  • weryfikacji lokalizacji konfliktowych, np. nośników zlokalizowanych zbyt blisko siebie i oddziaływujących na te same strumienie ruchu
  • odpowiedniego zaplanowania kampanii kierunkowych (z nośnikami naprowadzającymi na wybrany obiekt)
  • doboru nośników do kampanii na podstawie ich bliskości względem strategicznych punktów w topografii miast tzw. POI, pozwalające na dobór nośników w miejscach największego prawdopodobnego zagęszczenia grupy docelowej.