EasyMedia
EasyMedia Logo

AdEffect

AdEffect to autorskie narzędzie do analizy wyników modelu ekonometrycznego, prognozującego efekty świadomościowe kampanii w zależności od wybranych rozwiązań reklamowych. Narzędzie zostało opracowane przez OMG Metrics (dział badań Omnicom Media Group) w ramach unikalnego projektu ekonometrycznego, opartego na wieloletnim monitoringu wpływu aktywności reklamowej na wskaźniki świadomości marek i reklam na polskim rynku.