EasyMedia
EasyMedia Logo

MODELE EKONOMETRYCZNE

MODELE EKONOMETRYCZNENARZĘDZIA LOKALNEPRODUKTY BADAWCZE

Easymedia w codziennej pracy wykorzystuje szereg narzędzi usprawniających proces planowania mediów oraz z rozbudowanych analiz zachowań konsumentów. Dzięki lokalnym projektom badawczym prowadzonych przez zespół działu badań OMG Metrcis wiedza media planerów zostaje pogłębiona o aktualne informacje na temat efektywności mediów i dopasowania poszczególnych elementów komunikacji do potrzeb Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi narzędziami służącymi do optymalizacji działań w mediach.

Od 2009 roku dział badań OMG Metrics realizuje projekty ekonometryczne, wspierające optymalizację działań reklamowych i marketingowych naszych Klientów.

Modelowanie ekonometryczne to proces zaawansowanej analizy statystycznej danych, w którym na podstawie historii zmian poziomu takich czynników jak sprzedaż, ceny, dystrybucja, szerokość oferty, aktywność reklamowa danej marki oraz marek konkurencyjnych, powstaje równanie matematyczne, opisujące pozycję marki w zależności od elementów marketing-mix.

OMG Metrics specjalizuje się w budowie modeli skoncentrowanych na wydzieleniu i ocenie efektów poszczególnych typów reklamy, kalkulacji i porównywaniu zwrotów z inwestycji wygenerowanych przez różne media i kampanie. Posiada doświadczenie w modelowaniu dla Klientów reprezentujących cały przekrój branż – od FMCG, poprzez OTC, sieci sprzedaży, media, aż do rynku usług finansowych.

Długoterminowa współpraca z wybranymi Klientami pozwala obserwować mierzalną poprawę w zakresie zwrotu z inwestycji reklamowej, od momentu włączenia do pracy teamu mediowego planowania na bazie modelu.