EasyMedia
EasyMedia Logo

Nasze narzędzia

Planujemy i kupujemy media w kampaniach naszych Klientów posługując się wyspacjalizowanymi narzędziami oraz badaniami, dzięki którym realizowana komunikacja jest skutecznie optymalizowana.

W codziennej pracy korzystamy przede wszystkim z autorskich narzędzi OmnicomMediaGroup. W ramach usług działu badawczego OMG Metrics oferujemy naszym Klientom dodatkowo modelowanie ekonometryczne, jak również pakiet programów badawczych stworzonych przez zespół OMG Metrics, dostępnych w ofercie działu oraz sieciowe narzędzia sieci Ominicom.