EasyMedia
EasyMedia Logo

Aktualności

„Badania OmnicomMediaGroup najwyżej cenione przez Klientów według rankingu Smile Check 2009 !”

Spośród 17 domów mediowych zgłoszonych do udziału w badaniu Smile Check 2009 a 13, których wyniki zostały opublikowane w raporcie - domy mediowe OmnicomMediaGroup osiągnęły dwa najwyższe miejsca w ocenie zadowolenia Klientów ze współpracy i service’u w obszarze „Dział badań, analiz i reaserchu”.

Wieloletnie inwestycje w budowę i udoskonalanie narzędzi badawczych oraz intensywny rozwój modeli ekonometrycznych i narzędzia AdEffect w 2009 r. tym samym zyskały najwyższe uznanie ze strony Klientów.

W badaniu SmileCheck 2009 znacznie powyżej średniej rynkowej ocenione zostały przez Klientów w szczególności kryteria:

- posiada pełny zestaw narzędzi do oceny i analiz ekonometrycznych,
- w zrozumiały i przekonywający sposób przedstawia wyniki analiz ekonometrycznych,>
- dobrze zna rynek badań, zna nowe trendy badawcze i potrafi je rekomendować.

Unikalny na skalę Polski projekt ekonometryczny AdEffect został zbudowany na podstawie obszernej bazy danych, zawierającej wyniki wyłącznie z polskiego rynku. Dane wykorzystane w modelu pochodzą z monitoringu prowadzonego od 2001 przez dział OMG Metrics – trackingowych badań świadomości marki i reklamy dla:

  • 70 kategorii produktowych reprezentujących szeroki przekrój branż produktowych i usług;
  • 714 marek o różnorodnym statusie rynkowym pod względem ich świadomości;
  • 1 034 kampanii reklamowych o zdefiniowanych parametrach mediowych;
  • 4 353 spotów telewizyjnych opisanych na wielu wymiarach określających jakość kreacji.

Model ekonometryczny OmnicomMediaGroup pozwolił na opracowane narzędzia AdEffect, służącego do porównywania scenariuszy kampanii. Dzięki tej aplikacji planerzy w domach mediowych Optimum Media OMD, Macroscope OMD, PHD i Easymedia mogą obecnie przeliczać przewidywane przyrosty świadomości marki i reklamy w zależności od zdefiniowanych parametrów kampanii i rekomendować optymalne rozwiązanie w zakresie np. intensywności kampanii, wsparcia kampanii TV w innych mediach, udziału PrimeTime’u czy pozycji premiowanych.

Końcowy model przedstawia w syntetyczny sposób najsilniejsze i najbardziej stabilne zależności, wyodrębniając te elementy strategii reklamowej, które mają wyraźne i konsekwentne przełożenie na mierzalne przyrosty świadomości marki oraz reklamy.

Tak wysokie oceny przez Klientów serwisu agencji w obszarze Dział badań, analiz i reaserchu świadczą także o docenieniu prac nad rozwojem autorskich narzędzi OmnicomMediaGroup zarówno służących do planowania i optymalizacji kampanii (TV Warrior, Outdoor Media Integrator), jak i  licznych własnych projektów badawczych OMG Metrics realizowanych w odpowiedzi na bieżące problemy i potrzeby marketingowe Klientów agencji (m.in. Snapshots, Brand Tracking, Brandscope, LifeScope, etc.)

W badaniu Smile Check 2009 wzięły udział trzy domy mediowe grupy OMG – w raporcie Smile Check 2009 zostały opublikowane wyniki badania dla dwóch z nich. Zarówno Macroscope OMD, jak i Easymedia zyskały wysokie oceny w ogromnej większości badanych kryteriów oceny pracy.

Dom mediowy Macroscope OMD w szczegółowych odpowiedziach Klientów uzyskał w aż 25 na 27 badanych kryteriów w 7 obszarach oceny wyraźnie wyższe niż średnia rynkowa.
Dzięki wysokim ocenom Klientów Macroscope OMD osiągnął:

-   pierwsze miejsca w rankingu w obszarach: Rzetelność i Otwartość,
-   drugie miejsce w obszarze: Dział badań, analiz i reaserchu oraz
-   trzecie miejsca w obszarach: Wsparcie i Prestiż.

Najwyższe noty Macroscope OMD otrzymał od swoich Klientów w obszarze Rzetelność za znajomość branży i rynku działalności marki Klienta (4,50 pkt dla agencji vs średnia punktów dla segmentu:3,97) oraz w obszarze Przełożenie wydatków za to, że oferuje konkurencyjny koszt dotarcia (4,30 pkt dla agencji vs średnia punktów dla segmentu: 4,05).

Klienci Easymedia, który w tym roku po raz pierwszy brał udział w badaniu, docenili pracę tego domu mediowego przyznając noty wyższe niż średnia punktów dla segmentu w aż 23 kryteriach ocen.

Zadowolenie Klientów ze współpracy z domem mediowym pozwoliło Easymediom na zajęcie wysokich pozycji na tle kilkunastu konkurentów:

-   pierwszych miejsc w obszarach: Wsparcie oraz Dział badań, analiz i reaserchu,
-   trzecich miejsc w obszarach: Transfer i Przełożenie wydatków oraz
-   czwartego miejsca w obszarze: Rzetelność.

Szczególne uznanie Easymedia zyskało za to, iż jest w stanie szybko dostarczyć dodatkowe dane i raporty (4,29 pkt dla tego domu vs średnia punktów dla segmentu: 3,99) oraz że w zrozumiały i przekonywający sposób przedstawia wyniki analiz ekonometrycznych (4,43 pkt dla agencji vs średnia punktów dla segmentu: 3,70).

04.12.2009