EasyMedia
EasyMedia Logo

Aktualności

Agnieszka Jamanek, group account director Easymedia dla Brief.pl – „Wpływ cyfryzacji mediów na rynek reklamowy”

W ostatnim czasie rynek mediowy coraz częściej porusza problematykę digitalizacji mediów. To co kiedyś było dla nas bardzo odległą przyszłością pozostającą bardziej w sferze szeroko zakrojonej wyobraźni a nie trendów i kierunków, w których zmierza świat mediów, dziś powoli staje się otaczającą nasz rzeczywistością.

Kiedy w 1994 roku po raz pierwszy pojawił się banner reklamowy w internecie niewielu przypuszczało, że nie tylko w ciągu zaledwie 14 lat internet stanie się konkurencyjny dla mediów tradycyjnych, ale przede wszystkim, że media masowe zostaną „wchłonięte” przez to medium. Internet zasypał użytkowników lawiną nieograniczonych możliwości, na co przede wszystkim miały wpływ pojawiające się nowe technologie, które stały się motorem dynamicznego wzrostu internetu. Co więcej, dynamika zmian na rynku mediowym, którą obserwujemy od kilku lat, zmusiła rynek mediów oraz działy marketingu do poszukiwania dodatkowych dróg dotarcia do konsumentów, co zaowocowało rozszerzeniem oferty nie tylko samego internetu, ale także narzędzi mobilnych. Ale to dopiero początek rewolucji, która dzieje się na rynku mediowym. Już w niedługim czasie będziemy świadkami wejścia mediów masowych do internetu. Co to oznacza dla reklamodawców i marketerów?

Cyfryzacja mediów zaowocuje nową formą przekazu i będzie miała ogromny wpływ na ich dostępność dla odbiorcy. Media staną się nieograniczone, ogólnodostępne w każdym miejscu i o każdej porze za pomocą coraz nowszych technologii cyfrowych. Cześć tych przemian ma miejsce już dziś choćby w przypadku takich produktów jak iPhone. Dzięki technologiom takim jak VoD czy PVR (nagrywarki cyfrowe umożliwiające nagrywanie programów z pominięciem reklam) nastąpi zerwanie z jednością czasu między przekazem reklamowym a jego odbiorem. Świat staje się globalną wioską, w której internet i narzędzia mobilne będą odgrywały kluczową rolę w konsumpcji mediów. Co za tym idzie, obniżą się bariery wejścia na rynek audiowizualny, a także nastąpi fragmentacja rynku i odbiorcy. Już dziś konsument jest współtwórcą mediów nastawionym na interaktywność. Powstają więc pytania: „W jaki sposób dotrzeć do niego z przekazem reklamowym?”, „Kto będzie zarabiał na reklamie za 5 lat?”.

Odpowiedzią na te pytania są domy mediowe specjalizujące się w tworzeniu i implementacji interaktywnych strategii komunikacji marketingowej. Wciąż niedoceniane przez marketingowców staną się specjalistami w dziedzinie precyzyjnego dotarcia z przekazem do odbiorcy. Narzędzia, którymi na dzień dzisiejszy dysponują pozwalają na szersze zrozumienie zachowań konsumenta, co będzie miało wpływ na planowanie strategii. Komunikacja będzie nastawiona na targetowanie, a co za tym idzie precyzyjne dotarcie do odbiorcy. Analiza grup celowych będzie musiała sięgać głębiej, do analizy behawioralnej. Dane dotyczące zachowań konsumentów będą stale monitorowane, co umożliwi optymalizację sposobów dotarcia z przekazem do jego odbiorcy. Ponieważ media przyszłości nie będą narzucać komunikatów reklamowych, nowa komunikacja wyeliminuje masowość na rzecz bezpośredniego dotarcia do jednostki ściśle dopasowanej do przekazu reklamowego.

19.08.2008